Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương T

18 tháng 3 2023 02:45

câu hỏi

tìm một số biết rằng số đó nhân với 6,2 rồi chia cho 9,3 thì được 3

tìm một số biết rằng số đó nhân với 6,2 rồi chia cho 9,3 thì được 3


5

2


Nguyễn V

18 tháng 3 2023 08:37

<p>Bằng 4,5 nhé bạn</p><p>&nbsp;</p>

Bằng 4,5 nhé bạn

 

Trương T

18 tháng 3 2023 11:16

không có câu lời giải à

— Hiển thị thêm 2 trả lời

Đinh H

18 tháng 3 2023 11:39

<p>Lời giải và phép tính :</p><p>Khi làm phép tính ngược lại, ta ra được kết quả :</p><p>3 x 3 = 9 , 9 : 2 = 4,5</p><p>Tương tự như vậy:</p><p>3x9 = 27, 27 : 6 = 4,5</p><p>Vậy số đó là 4,5</p><p>&nbsp;</p>

Lời giải và phép tính :

Khi làm phép tính ngược lại, ta ra được kết quả :

3 x 3 = 9 , 9 : 2 = 4,5

Tương tự như vậy:

3x9 = 27, 27 : 6 = 4,5

Vậy số đó là 4,5

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lúc 8 giờ 15 phút một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 50km/giờ. Sau 45 phút một ô tô con đuổi theo ô tô tải cũng đi từ A đến B với vận tốc là 65km/giờ. Hỏi đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau?

8

Lihat jawaban (2)