Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly D

10 tháng 2 2020 07:07

câu hỏi

tìm một số biết nếu thêm vào số đó 9 đơn vị thì được 42


0

1


Nguyễn T

13 tháng 2 2020 05:20

Chào bạn! Số phải tìm là: 42 - 9 = 33

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+1

6

Lihat jawaban (4)