Square root
VBT
Calculator
magnet

An T

15 tháng 1 2022 15:56

câu hỏi

tìm một số, biết 0,45 lần của số đó bằng 54/1000


7

1


An T

15 tháng 1 2022 15:59

giúp mình với 😭😭😭😭

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

20020÷200

2

Lihat jawaban (1)