Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh N

06 tháng 2 2020 04:15

câu hỏi

tìm một phân số, biết rằng mẫu của nó lớn hơn tử 3 đơn vị. nếu tăng cả mẫu và tử lên 5 đơn vị thì phân số mới nhỏ hơn phân số cũ 3/10 đơn vị.


0

1


Nhật A

24 tháng 3 2020 21:14

gọi mẫu là x(x lớn hơn 3) vậy tử là x-3 suy ra phân số ban đầu là x-3/x phân số mới là: x+2/x+5 Vì phân số mới nhỏ hơn cũ 3/10 đơn vị nên có phương trình điều kiện x khác 0 và -5 x-3/x - x+2/x+5=3/10 sau đó giải phương trình rồi tìm x thì ra tử và mẫu nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cấu trúc chung của chương trình

0

Lihat jawaban (1)