Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngan L

27 tháng 11 2022 15:18

câu hỏi

Tìm một người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tìm người đó 24 giờ.

Tìm một người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tìm người đó 24 giờ.


17

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

29 tháng 11 2022 12:37

Được xác nhận

Xin chào em Ngan L, Đáp án cho câu hỏi của em là: 108 000 lần Bài giải chi tiết: 1 giờ = 60 phút Số lần đập của tìm người đó 24 giờ là: 75 x 60 x 24 = 108 000 lần Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

N N

27 tháng 11 2022 16:36

<p>Đổi 24giờ =1440 phút&nbsp;</p><p>số lần đập tim của người đó trong 24giờ là</p><p>75 nhân 1440 =108000(lần)</p><p>đáp số 108000lần</p>

Đổi 24giờ =1440 phút 

số lần đập tim của người đó trong 24giờ là

75 nhân 1440 =108000(lần)

đáp số 108000lần

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

44

Lihat jawaban (2)