Square root
VBT
Calculator
magnet

Đoàn M

02 tháng 3 2021 02:17

câu hỏi

Tìm m để phương trình x^2+2(m-2)x+m+10=0 Có 2 nghiệm cùng dấu


5

1

Được xác nhận

P. An

03 tháng 3 2021 01:56

Được xác nhận

Ta thấy phương trình x^2+2(m-2)x+m+10=0 có dạng phương trình bậc 2 với hệ số a=1; b=2(m-2) và c=m+10 Điều kiện để pt bậc hai có hai nghiệm phân biệt cùng dấu là denta >0 và P>0 (với P là tích của hai nghiệm) Ta thấy hệ số b=2(m-2) nên ta có thể sử dụng denta phẩy thay cho denta cũng được em nhé Em đặt bút làm thử nha, gặp khó khăn phần nào mình đặt câu hỏi tiếp nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập A∪B,A∩B,A∖B,C_((R))A và biểu diễn các tập đó trên trục số trong mỗi trường hợp sau: b)

3

Được xác nhận