Square root
VBT
Calculator
magnet

Mỹ L

11 tháng 1 2020 13:23

câu hỏi

tìm m để hệ phương trình 3(x-6)<-3 5x+m/2>7 có nghiệm( giải bằng phương pháp xét dấu nhị thức ở lớp 10, giải chi tiết)


0

1


Ý. Trần

17 tháng 1 2020 09:51

Chào em, Các bài này em có thể xem lại video bài xét dấu nhị thức bậc nhất nhé. 3(x-6)+3<0 <=>3x-15<0 Nếu giải theo cách xét dấu thì em đi tìm nghiệm 3x-15=0 <=> x=5 Hệ số a>0 dùng quy tắc trong trái ngoài cùng giải ra Tập nghiệm của bpt là S=(-vô cùng;5).

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1. Điều kiện cần và đủ của tham số m để biểu thức f(x)=x^(2)−2mx+m^(2)−4m+5 nhận giá trị dương với mọi x∈R là

3

Được xác nhận