Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

18 tháng 10 2022 03:38

câu hỏi

Tìm m để hàm số y=x^(2)−2mx+3 b

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 06:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Toán 10<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>Hàm số&nbsp;y=x^2-2mx+2 có&nbsp; a=1&gt;0;−b/2a=m nên đồng biến trên&nbsp;(m;+∞)</p><p>Do đó để hàm số đồng biến trên khoảng&nbsp;(2;+∞)thì ta phải có&nbsp;(2;+∞)⊂(m;+∞)⇔m≤2<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Toán 10
Bài giải chi tiết: 

Hàm số y=x^2-2mx+2 có  a=1>0;−b/2a=m nên đồng biến trên (m;+∞)

Do đó để hàm số đồng biến trên khoảng (2;+∞)thì ta phải có (2;+∞)⊂(m;+∞)⇔m≤2
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận