Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

22 tháng 9 2022 16:07

câu hỏi

Tìm m để các hàm số sau là hàm số bậc nhất: b) y=(m^(2)−1)x−2014.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 16:24

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Hàm số.</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>&nbsp;y=(m<sup>2</sup>−1)x−2014</p><p>Để hàm số là hàm số bậc nhất thì (m<sup>2</sup>-1)≠0</p><p>⇔m≠ ±1</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,

Đây là một bài tập thuộc Chương Hàm số.

Bài giải chi tiết :

 y=(m2−1)x−2014

Để hàm số là hàm số bậc nhất thì (m2-1)≠0

⇔m≠ ±1

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố.15

4

Được xác nhận