Square root
VBT
Calculator
magnet

Quốc T

17 tháng 7 2022 03:00

câu hỏi

tìm L² trung bình của một hạt lượng tử ở trạng thái l=2, m=1


0

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 42cm. Dây thứ nhất mang dòng điện 3A, dây thứ hai mang dòng điện 1,5A, nếu hai dòng điện ngược chiều, những điểm mà tại đó cảm ứng từ bằng không nằm trên đường thẳng: A. song song với I1, I2 và cách I1 28 cm. B. nằm giữa hai dây dẫn trong mặt phẳng và song song với i1 I2 cách I2 14 cm . C. trong mặt phẳng và song song với i1, I2, nằm ngoài khoảng giữa hai dòng điện gần I2 cách I2 42 cm . Giải thích hộ em sao M lại nằm ngoài với ạ

17

Được xác nhận