Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc N

03 tháng 11 2022 03:11

câu hỏi

Tìm lỗi sai và sửa

Tìm lỗi sai và sửa 

alt
alt

4

1


Đ. Châu

03 tháng 11 2022 08:54

<p>Chào em Ngọc N,&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Đây là dạng bài tìm lỗi sai và sửa.&nbsp;</p><p>Đáp án:</p><p>4. A camel runs much more slowly than a horse (câu so sánh hơn)</p><p>6. My mother has to get up earlier than us to milk the cows. (My mother chia số it, sửa have thành has)</p><p>7. After a hard working day, we usually sleep more soundly. (hardly là adv, có nghĩa là hiếm khi, sửa thành hard, tạo thành hard-working (adj) = chăm chỉ).&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Chào em Ngọc N, 

 

Đây là dạng bài tìm lỗi sai và sửa. 

Đáp án:

4. A camel runs much more slowly than a horse (câu so sánh hơn)

6. My mother has to get up earlier than us to milk the cows. (My mother chia số it, sửa have thành has)

7. After a hard working day, we usually sleep more soundly. (hardly là adv, có nghĩa là hiếm khi, sửa thành hard, tạo thành hard-working (adj) = chăm chỉ). 

 

Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)