Square root
VBT
Calculator
magnet

My V

29 tháng 10 2022 13:01

câu hỏi

tìm khối lượng của những đơn chất và hợp chất sau : CO 2 , H 2 O, N 2 , O 2 , H 2 , NaCl để cùng có số phân tử bằng nhau là 0,6.10 23 .

tìm khối lượng của những đơn chất và hợp chất sau : CO2, H2O, N2, O2, H2, NaCl để cùng có số phân tử bằng nhau là 0,6.1023.


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 15:47

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Hóa 8 Bài giải chi tiết: Cứ 1 mol chất là lượng chất có chứa 6. 10 23 phân tử (nguyên tử). Vậy cứ 0,6. 10 23 phân tử các chất là số phân tử có trong 0,1 mol chất. Khối lượng các chất là: m C O 2 = n C O 2 . M C O 2 = 0,1.44 = 4,4(g) m H 2 O = n H 2 O . M H 2 O = 0,1.18 = 1,8(g) m O 2 = n O 2 . M O 2 = 0,1.32 = 3,2(g) m H 2 = n H 2 . M H 2 = 0,1.2 = 0,2(g) m N a C l = n N a C l . M N a C l = 0,1.58,5 = 5,85(g) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lm s để cân bằng ạ

1

Được xác nhận