Square root
VBT
Calculator
magnet

Mùi N

13 tháng 10 2021 07:58

câu hỏi

tìm điều kiện xác định của các biểu thức


16

1


Hà C

14 tháng 10 2021 14:46

bt gì nhỉ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2 phần căn x trừ 3 bằng 4

6

Lihat jawaban (1)