Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiền T

21 tháng 4 2020 03:40

câu hỏi

tìm điều kiện của m để pt có 2 nghiệm phân biệt +(m-2)x2 - 4(m+1) + 4m +3=0 +(m+1)x2 - (2m-1)x +m =0 giúp em 2 câu này zới ạ


2

1


L. Cô

23 tháng 4 2020 08:21

Hi em, với dạng toán này thì em phải nhớ phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi a khác 0 và delta>0. Pt (m-2)x^2-4(m+1)x+4m+3=0 (*) Pt (*) có hai nghiệm phân biệt <=> a khác 0 và delta’>0 <=> m-2 khác 0 4(m+1)^2 - (m-2)(4m+3) >0 <=> m khác 2 13m+10>0 <=> m khác 2 m>-10/13 Câu dưới em tự làm nhé. Chúc em học tốt!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải Phương Trình a)√72x/√128=3/4

41

Lihat jawaban (1)