Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm N

25 tháng 10 2022 08:53

câu hỏi

Tìm hiểu cách đo tốc độ bằng GPS? Tìm hiểu cách con người đo tốc độ bay của một thiên thạch

Tìm hiểu cách đo tốc độ bằng GPS?

Tìm hiểu cách con người đo tốc độ bay của một thiên thạch


137

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 09:05

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phạm N,<br>Đây là một bài thuộc Vật lý 10.&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:</p><p>- GPS là hệ thống định vị toàn cầu xác định vi trí của vật thể dựa vào hệ thống vệ tinh nhân tạo</p><p>=&gt; Không thể đo được tốc của GPS.</p><p><strong>- Cách con người đo tốc độ bay của một thiên thạch:</strong></p><p>Bước 1: Chọn 1 thiên thạch để quan sát</p><p>Bước 2: Xác định vị trí của thiên thạch tại 1 thời điểm nhất định</p><p>Bước 3: Lập biểu đồ tìm kiếm</p><p>Bước 4: Đo vị trí và độ sáng của vật thể trong ảnh thiên văn</p><p>Bước 5: Chụp 2 bức ảnh của thiên thạch qua kính viễn vọng, trong khoảng thời gian 30-60 phút</p><p>Bước 6: Xử lý hình ảnh, loại bỏ các khuyết tật của dụng cụ</p><p>Bước 7: Tìm thiên thạch trong ảnh</p><p>Bước 8: Đo khoảng cách góc mà nó di chuyển.</p><p>Bước 9: Đo độ sáng của thiên thạch</p><p>Bước 10: Tìm khoảng cách của thiên thạch từ Trái Đất và Mặt Trời</p><p>Bước 11: Chuyển chuyển động góc thành chuyển động thẳng.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Phạm N,
Đây là một bài thuộc Vật lý 10. 
Bài giải chi tiết:

- GPS là hệ thống định vị toàn cầu xác định vi trí của vật thể dựa vào hệ thống vệ tinh nhân tạo

=> Không thể đo được tốc của GPS.

- Cách con người đo tốc độ bay của một thiên thạch:

Bước 1: Chọn 1 thiên thạch để quan sát

Bước 2: Xác định vị trí của thiên thạch tại 1 thời điểm nhất định

Bước 3: Lập biểu đồ tìm kiếm

Bước 4: Đo vị trí và độ sáng của vật thể trong ảnh thiên văn

Bước 5: Chụp 2 bức ảnh của thiên thạch qua kính viễn vọng, trong khoảng thời gian 30-60 phút

Bước 6: Xử lý hình ảnh, loại bỏ các khuyết tật của dụng cụ

Bước 7: Tìm thiên thạch trong ảnh

Bước 8: Đo khoảng cách góc mà nó di chuyển.

Bước 9: Đo độ sáng của thiên thạch

Bước 10: Tìm khoảng cách của thiên thạch từ Trái Đất và Mặt Trời

Bước 11: Chuyển chuyển động góc thành chuyển động thẳng.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

Duy L

14 tháng 11 2022 15:06

thưa thầy nếu như nói có khái niệm vị trí trong không gian thì có nghĩa là không gian có giới hạn phải kô thầy mong thầy trả lời

Sam S

25 tháng 10 2022 14:15

2817 nghìn ánh sáng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một học sinh đứng cách gương phẳng 2m có một bức tường ở phía sau cách học sinh 1m ảnh của bức tường tạo bởi gương phẳng cách nơi học sinh đứng bao nhiêu m

6

Được xác nhận