Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

16 tháng 4 2023 12:07

câu hỏi

Tìm hai số x,y biết x phần 3 = y phần 9 và 2x-y=-2

  1. Tìm hai số x,y biết x phần 3 = y phần 9 và 2x-y=-2

5

1


Chi L

16 tháng 4 2023 12:40

<p>x/3=y/9 &lt;=&gt; 9x-3y=0 và 2x-y=-2&nbsp;</p><p>giải hpt =&gt; x=2, y=-6</p>

x/3=y/9 <=> 9x-3y=0 và 2x-y=-2 

giải hpt => x=2, y=-6

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận