Square root
VBT
Calculator
magnet

Châu B

25 tháng 12 2019 14:58

câu hỏi

Tìm hai số x và y Biết x: y = 3,5 và x+y=24 trả lời giúp mk nha


0

1


Hảo Đ

28 tháng 12 2019 12:01

ta có x:y=3,5=>x/ y=7/5 => x/7= y/5 adrcdtsbn x/7=y/5=x+y/7+5=24/12=2 => x=14 =>y=10

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xin chào e là Ngọc đây là bài toán về nhà do cô e giao thuộc phần kiến thức nhân đa thức với đa thức, nhân đơn thức với đơn thức mong thầy cô giải giúp em ạ

1

Được xác nhận