Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

12 tháng 12 2019 13:16

câu hỏi

Tìm hai số tự nhiên a và b, biết a+b= 85 và BCNN (a;b)= 102


0

1


Vũ N

13 tháng 12 2019 03:39

bài này nhìn hiểu nhưng nó làm dài lắm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8 chia hết cho x

3

Lihat jawaban (1)