Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

11 tháng 12 2022 10:57

câu hỏi

Tìm hai số tự nhiên a, b biết rằng BCNN(a,b) = 72 và ƯCLN(a,b) = 12

Tìm hai số tự nhiên a, b biết rằng BCNN(a,b) = 72 và ƯCLN(a,b) = 12

     

12

2

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

11 tháng 12 2022 12:50

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần ước chung - bội chung Bài giải chi tiết: Ta có: 72=2.2.2.2.3.3 12=2.2.3 Vậy a và b là các số 36 và 48 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Hung H

16 tháng 12 2022 11:02

<p>6</p><p>&nbsp;</p>

6

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 9: Cho hình thang cân (ABCD )(AB//CD) có D=60⁰; AB = AD a) Tính A; B; C. b) Chứng minh: DB là tia phân giác của ADC c) Tính DBC

4

Được xác nhận

Cho tam giác HIK có HI= 5cm, HK= 3cm a) Tìm độ dài cạnh IK, biết rằng độ dài này là một số tự nhiên chẵn và lớn hơn 5 b) Tính chu vi tam giác HIK

3

Lihat jawaban (1)