Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng N

26 tháng 11 2019 12:36

câu hỏi

tìm hai số khi biết tổng và hiệu


0

1


Châu V

17 tháng 2 2020 12:07

đúng 🏳️🌈

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một miếng tôn hình chữ nhật có chiều dài 3 phần 4 m và chiều rộng kém chiều dài 1 phần 4 m. Vậy diện tích miếng tôn đó là?.............. m vuông

7

Lihat jawaban (3)