Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

05 tháng 10 2021 08:43

câu hỏi

Tìm hai số biết trung bình cộng của chúng là 890 và số lớn trong hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau


3

1


Nguyễn T

29 tháng 12 2021 01:35

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

12+33= ?

30

Lihat jawaban (17)