Square root
VBT
Calculator
magnet

Gia P

13 tháng 4 2020 05:33

câu hỏi

Tìm hai số biết rằng thương của chúng bằng 10 và tổng của hai số đó là 550


0

1


Nguyễn T

13 tháng 4 2020 08:22

Nếu coi 1 số là 10 phần bằng nhau thì số kia là 1 phần như thế. Tổng số phần bằng nhau là: 10 + 1 = 11 (phần) Số lớn là: 550 : 11 × 10 = 500 Số bé là: 550 - 500 = 50

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Số dân ở xã hiện nay có 4000 người a/ Với mức tăng dần hằng năm cứ 1000 người thì tăng thêm bao nhiêu người b/ Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

23

Lihat jawaban (6)