Square root
VBT
Calculator
magnet

Dk P

22 tháng 12 2020 02:51

câu hỏi

tìm hệ số x^6 trong khai triển (2x+3)^8 thành đa thức


4

1


T. Minh

23 tháng 12 2020 03:15

(2x+3)^8 có số hạng tổng quát là 8Ck.(2x)^(8-k).3^k Số hạng chứa x^6 ứng với k = 2. Vậy hệ số cần tìm là 8C2.2^6.3^2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy,cho tam giác ABC, với A(-1,2),B(-2,3),C(-5,0).Tìm toạ độ chân đường phân giác xuất phát từ đỉnh B của tam giác ABC.

12

Lihat jawaban (1)

cần xếp 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ thành một hàng ngang Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có học sinh nữ nào đứng cạnh nhau

3

Được xác nhận