Square root
VBT
Calculator
magnet

Hàngg B

04 tháng 1 2023 04:51

câu hỏi

tìm hệ số của x3 trong khai triển (x3-x2+x-1)6


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 11:11

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hàngg B,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Hàngg B, 
Bài giải chi tiết:

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang của quyển sách Toán 6 tập I dày 130 trang?

12

Được xác nhận