Square root
VBT
Calculator
magnet

Ha V

Yêu cầu 4 ngày trước

câu hỏi

Tìm hệ số của x³ trong khai triển (3x-5)⁴

Tìm hệ số của x³ trong khai triển (3x-5)⁴

alt

1

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: a) x^(2)−6x+5=0

1

Được xác nhận