Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

24 tháng 10 2022 05:22

câu hỏi

Tìm hệ số của x^22 trong khai triển (x^8 2x^2)^5

Tìm hệ số của x^22 trong khai triển (x^8 2x^2)^5


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 15:43

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, Bài Nhị thức Newton</p><p>Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, Bài Nhị thức Newton

Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9 mủ x - 4.3mủ x - 45 =0

4

Được xác nhận

Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương II : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.

18

Lihat jawaban (1)