Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

29 tháng 12 2019 02:04

câu hỏi

Tìm hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất sau: a) Cu trong hợp chất Cu2O và CuO b) Fe trong hợp chất FeO và Fe2O3 c) S trong hợp chất SO2, SO3 và H2S d) Ba trong hợp chất BaCO3


0

1


Phạm Y

02 tháng 1 2020 14:21

a) Cu hoá trị 1 trong Cu2O và hoá trị 2 trong CuO b) hoá trị 2, hoá trị 3 c) hoá tri 4 , hoá trị 6, hoá trị 2 d) hoá trị 2 Xong !

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 1mol kẽm tác dụng vừa đủ với axit clohidric. tính thể tính khí h2 thu được ( dktn)

0

Lihat jawaban (1)