Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

29 tháng 1 2020 08:53

câu hỏi

tìm gtnn của bt D=2x^2+y^2-2xy+2x-4y+9


1

1


Ichigo H

30 tháng 1 2020 02:24

D=(x^2-2xy+y^2)-2(x+y)2+4+(x^2+6x+9)-4 D=(x+y-2)^2+(x+3)^2-4 vì (x+y-2)^2>0với mọi x,y (x+3)^2>0với mọi x nên (x+y-2)^2+(x+3)^2-4>-4 dấu=xảy ra khi và chỉ khi x+y-2=0 và x+3=0 x+y=2và x=-3 y=5và x=-3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Các bạn chỉ cần lập PT thôi nha, mình cảm ơn ❤❤❤❤❤ Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc là 30 km/h. Đến B người đó làm việc trong 1h rồi quay về A với vận tốc là 24km/h. Biết tgian tổng cộng hết 5h30. Tính quãng đường AB.

0

Lihat jawaban (1)