Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiphuong K

15 tháng 8 2022 08:39

câu hỏi

Tìm GTNN A=8x²+4xy+y²+4x²-4x+8


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

15 tháng 8 2022 08:52

Được xác nhận

Xin chào em Thiphuong K Đây là một bài tập thuộc Chương 4 - Đại số: Bất đẳng thức. Bất phương trình, Bài 3: Dấu của tam thức bậc hai Bài giải chi tiết: (ảnh đinh kèm). Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết: 13−2|3x−5|=5

2

Được xác nhận