Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

01 tháng 10 2022 10:57

câu hỏi

Tìm GTLN VÀ GTNN của hàm số không dùng đạo hàm y = (sinx - 2cosx ) (2sinx + cos x )-1

Tìm GTLN VÀ GTNN của hàm số không dùng đạo hàm

y = (sinx - 2cosx ) (2sinx + cos x )-1


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

01 tháng 10 2022 13:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,<br>Đây là một bài thuộc Toán 11, chương 1 - Đại số<br>Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,
Đây là một bài thuộc Toán 11, chương 1 - Đại số
Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

15

Được xác nhận