Square root
VBT
Calculator
magnet

Lam L

24 tháng 11 2022 14:22

câu hỏi

Tìm GTLN của biểu thức: A=_x^2 2x^3-3

Tìm GTLN của biểu thức: A=_x^2 2x^3-3

 


12

1


Trần L

24 tháng 11 2022 15:13

<p>Uejwhwjjwjjsjwk</p>

Uejwhwjjwjjsjwk

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mik vs ạ

6

Được xác nhận