Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim N

09 tháng 8 2021 07:17

câu hỏi

Tìm GTLN B=2x-2x^2-5


6

1


Khánh N

09 tháng 8 2021 16:08

B = 2x - 2x^2 - 5 = -2x^2 + 2x - 5 = -2 ( x^2- x ) -5 = -2 ( x^2 - 2×1/2x + 1/4) + 1/2 = -2 (x - 1/2)^2 + 1/2 vì -2 ( x -1/2)^2 nhỏ hơn hoặc bằng 0 vs mọi x suy ra -2 ( x-1/2)^2 + 1/2 nhỏ hơn hoặc bằng 1/2 vs mọi x suy ra B nhỏ hơn hoặc bằng 1/2 Dấu bằng xảy ra khi x=1/2 vậy Max B = 1/2 tại x=1/2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 xe máy đi từ A đến B với vận tốc 25km/h khi đén B nghỉ 30 phút rồi quay về A với vận tốc 30km/h . Tổng thời gian cả đi lẫn về là 6h .Tính quãng đường AB

5

Lihat jawaban (1)