Square root
VBT
Calculator
magnet

Liny B

01 tháng 11 2019 15:03

câu hỏi

tìm giá trik cực tiểu y =3x^3 +2x^2


0

1


Phạm H

02 tháng 11 2019 06:52

y=0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thể tích khối lập phương bằng 8a^3. Khi đó cạnh của khối lập phương bằng 2a làm sao biết được bằng 2a vậy ạ

4

Được xác nhận

tìm tâm và bán kính của các mặt cầu có phương trình: a) x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 2y + 1 = 0 b) 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 6x + 8y + 15z - 3 = 0

2

Lihat jawaban (1)