Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

19 tháng 9 2022 16:05

câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: b) x^(2)+x+1


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 17:18

Được xác nhận

<p>Chào em Hải Y<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8 bài Bất đẳng thức<br>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Hải Y
Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8 bài Bất đẳng thức
Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trinh sau: a) (x−1)^(2)+(x+3)^(2)=2(x−2)(x+1)

0

Được xác nhận