Square root
VBT
Calculator
magnet

Phượng T

06 tháng 5 2022 03:27

câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: h(x)=x+ 3/ x với x lớn hơn hoặc bằng 2


6

1


A. Nguyễn

University of Pedagogy

06 tháng 5 2022 08:20

Ta có x + 3/x = x/4 + 3x/4 + 3/x áp dụng BĐT Cosi cho hai số dương ta được: 3x/4 + 3/x lớn hơn hoặc bằng 3. mà x lớn hơn hoặc bằng 2 nên x/4 + 3x/4 + 3/x lớn hơn hoặc bằng 2/4 + 3 = 3,5. dấu bằng xảy ra khi 3x/4 = x/3, tức là x = 2.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bằng mấy Vậy

12

Lihat jawaban (1)

Cho hai số thực a,b thòa măn a ≤ b. Chừng minh rằng: 2015a−2016≤2015b−2016

2

Được xác nhận