Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

13 tháng 9 2022 04:01

câu hỏi

tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (x-3)(x+5)+4


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

13 tháng 9 2022 04:12

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào Kiên N,</strong></p><p><strong>Đây là câu hỏi thuộc Chương Hằng đẳng thức</strong></p><p><strong>Lời giải chi tiết:&nbsp;</strong></p><p><strong>(x-3)(x+5)+4</strong></p><p>= x<sup>2</sup>+2x-15 + 4</p><p>= &nbsp;x<sup>2</sup>+2x-11</p><p>= (x+1)<sup>2</sup>-12≥-12</p><p>Vậy GTNN của biểu thức là -12</p><p><strong>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</strong></p><p><strong>Cảm ơn em</strong></p>

Xin chào Kiên N,

Đây là câu hỏi thuộc Chương Hằng đẳng thức

Lời giải chi tiết: 

(x-3)(x+5)+4

= x2+2x-15 + 4

=  x2+2x-11

= (x+1)2-12≥-12

Vậy GTNN của biểu thức là -12

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển hằng đẳng thức sau: x²-1/9

1

Được xác nhận