Square root
VBT
Calculator
magnet

Trung H

10 tháng 12 2022 03:43

câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A biết: A=9x^2+12x-3

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A biết: A=9x^2+12x-3

 

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

18 tháng 12 2022 11:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trung H,&nbsp;<br><br>Bài giải chi tiết:<br>A = 9x<sup>2</sup> +12x-3</p><p>A = (3x)<sup>2</sup> + 2.3x.2 + 2<sup>2</sup> - 7</p><p>A = (3x + 2)<sup>2</sup> - 7</p><p>A ≥ 0 - 7 = -7</p><p>GTNN của A là -7 khi 3x+2 = 0 hay x = -2/3</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Trung H, 

Bài giải chi tiết:
A = 9x2 +12x-3

A = (3x)2 + 2.3x.2 + 22 - 7

A = (3x + 2)2 - 7

A ≥ 0 - 7 = -7

GTNN của A là -7 khi 3x+2 = 0 hay x = -2/3


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: (7^(2005)+7^(2004)):7^(2004)

19

Được xác nhận