Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn A

28 tháng 10 2020 22:41

câu hỏi

tìm giá trị lớn nhất,nhỏ nhất của các hàm số: 1+sinx+sin2x+cosx+cos2x=0. căn3sinx + cox - 5


23

1

Được xác nhận

T. Minh

04 tháng 12 2020 08:51

Được xác nhận

Chào em! 1. Phần đầu tiên là phương trình, không phải là hàm số, nên chúng ta không tìm được yêu cầu đề bài nhé! 2. Phần sau thì hàm số này chưa rõ dạng. Vd: căn bậc hai hay căn bậc 3, đóng ngoặc các hạng tử trong dấu căn.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy,cho tam giác ABC, với A(-1,2),B(-2,3),C(-5,0).Tìm toạ độ chân đường phân giác xuất phát từ đỉnh B của tam giác ABC.

12

Lihat jawaban (1)