Square root
VBT
Calculator
magnet

Mèo T

22 tháng 10 2019 10:48

câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A + B biết a và b là số có hai chữ số


0

1


Đỗ B

03 tháng 1 2020 13:24

99+99

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

65+a=65+ =. 65+a với a=10

9

Lihat jawaban (2)