Square root
VBT
Calculator
magnet

Lầy N

01 tháng 11 2022 12:26

câu hỏi

Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi rút gọn

Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi rút gọn 

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

05 tháng 11 2022 12:10

Được xác nhận

Xin chào em Lầy N, Đáp án cho câu hỏi của em là: 40/27 Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận