Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

01 tháng 9 2022 15:04

câu hỏi

Tìm giá trị của x biết: e) 5x.(1−2x)−3x⋅(x+18)=0.

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

01 tháng 9 2022 15:56

Được xác nhận

Xin chào em Vyvy V, Đây là một bài tập thuộc chương phương trình. Bài giải chi tiết: 5x.(1−2x)−3x⋅(x+18)=0 <=> 5x - 10x^2 - 3x^2 - 54x = 0 <=> -13x^2 -49x=0 <=> x=-49/13 hay x=0 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm nghiệm của H(x) biết H (x)=-2x^2-5x

13

Lihat jawaban (1)