Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng T

11 tháng 2 2020 01:26

câu hỏi

tìm giá trị của tham som để phương trình :(m2-4)x2+5x+m=0 có hai nghiệm trái dấu


0

1


Ý. Trần

12 tháng 2 2020 14:55

Chào em, Em có thể xem lại các video về cách xét dấu để giải nhé. Pt có 2 nghiệm trái dấu khi và chỉ khi thoả 3 điều kiện: a khác 0 và denta>0 và P<0 Bây giờ em chỉ cần xác định được a, denta, và P=c/a rồi sau đó giải các bot đơn giản này là xong. Chúc em buổi tối vui vẻ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

45÷5=?

22

Được xác nhận