Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc K

15 tháng 12 2019 06:19

câu hỏi

tìm giá trị của tham số k để đường thẳng d1÷y=-x+2 cắt đường thẳng d2÷y=2x+3-k tại một điểm nằm trên trục hoành


1

1


Nguyễn N

16 tháng 12 2019 15:06

-để (d1) cắt (d2)tại 2 điểm nằm trên trục hoành thì: -x khác 2x (luôn đúng) <=> 2 bằng 3-k <=> k bằng 3-2 <=> k = 1 vậy 2 hs trên cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành khi k=1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đồ thị hàm số (P)

5

Lihat jawaban (1)