Square root
VBT
Calculator
magnet

Yang D

06 tháng 2 2023 13:44

câu hỏi

Tìm giới hạn lim

Tìm giới hạn lim

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

06 tháng 2 2023 16:09

Được xác nhận

<p>Chào em Yang D,</p><p>Đây là dạng bài tìm Lim.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giảng chi tiết:</p><p>Em xem hình bên dưới nhé.</p><p>&nbsp;</p><p>Cảm ơn em và chúc em học tốt.</p>

Chào em Yang D,

Đây là dạng bài tìm Lim.

 

Bài giảng chi tiết:

Em xem hình bên dưới nhé.

 

Cảm ơn em và chúc em học tốt.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cách tìm tổng của 1 bình phương

10

Được xác nhận