Square root
VBT
Calculator
magnet

Hân G

26 tháng 10 2022 12:43

câu hỏi

tìm ƯCLN rồi tìm ƯC của a) 24 và 30 b) 180 và 234 c) 48 và 60 d) 104 và 182

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 12:47

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hân G&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài ước chung - ước chung lớn nhất</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>a) 24=2<sup>3</sup>.3</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;30=2.3.5</p><p>UCLN(24;30)=2.3=6</p><p>UC(24;30)=Ư(6)={1;2;3;6}</p><p>b) 180=2<sup>2</sup>.3<sup>2</sup>.5</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;234=2.3<sup>2</sup>.13</p><p>UCLN(180;234)=2.3<sup>2</sup>=18</p><p>UC(180;234)=Ư(18)={1;2;3;6;9;18}</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hân G 

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài ước chung - ước chung lớn nhất

Câu trả lời chi tiết như sau:

a) 24=23.3

     30=2.3.5

UCLN(24;30)=2.3=6

UC(24;30)=Ư(6)={1;2;3;6}

b) 180=22.32.5

     234=2.32.13

UCLN(180;234)=2.32=18

UC(180;234)=Ư(18)={1;2;3;6;9;18}

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Hân G

26 tháng 10 2022 12:54

Dạ em cảm ơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)