Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm L

28 tháng 10 2022 01:52

câu hỏi

tìm ƯCLN của các số 28,54 và 96

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

28 tháng 10 2022 02:49

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 6 Bài giải chi tiết: Ta có : 28=2^2.7 54=2.3^3 96=2^5.3 ⇒ƯCLN(28;54;96)=2 Vậy ƯCLN(28;54;96)=2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x: c) (x−5)^(3)+16=17

1

Được xác nhận