Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

31 tháng 10 2022 13:37

câu hỏi

TÌM ƯCLN CỦA (50;125)

TÌM ƯCLN CỦA (50;125)


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

05 tháng 11 2022 11:45

Được xác nhận

Xin chào em Trần T, Đáp án cho câu hỏi của em là: 25 Đây là một bài tập thuộc Chương 1, bài 10 Bài giải chi tiết: 50 = 2.5.5 125=5.5.5 Suy ra, UCLN(50,125) = 5.5 = 25 Kết luận: đáp án chính xác là 25 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận