Square root
VBT
Calculator
magnet

Me M

02 tháng 11 2019 14:20

câu hỏi

tìm ƯCLN(420,700)


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

12 tháng 1 2023 11:59

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Me M</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 140<br><br>Đây là một bài tập thuộc bài bội chung, ước chung - chương trình lớp 6<br>Bài giải chi tiết:<br>420 = 2^2*3*5*7</p><p>700 = 2^2*5^2*7</p><p>=&gt;UWCLN(420,700) = 2^2*5*7=140<br>Kết luận: đáp án chính xác là 140<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Me M
Đáp án cho câu hỏi của em là: 140

Đây là một bài tập thuộc bài bội chung, ước chung - chương trình lớp 6
Bài giải chi tiết:
420 = 2^2*3*5*7

700 = 2^2*5^2*7

=>UWCLN(420,700) = 2^2*5*7=140
Kết luận: đáp án chính xác là 140
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x |x-1|=0 4x-15=75-x

1

Được xác nhận