Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang N

07 tháng 10 2022 15:07

câu hỏi

Tìm : ƯCLN(192, 144)


9

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 15:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trang N,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>144=2<sup>4</sup>.3<sup>2</sup>;&nbsp;</p><p>192=2<sup>6</sup>.3.&nbsp;</p><p>Suy ra ƯCLN(144,192)=2<sup>4</sup>.3=48<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trang N,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

144=24.32

192=26.3. 

Suy ra ƯCLN(144,192)=24.3=48
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

Đoán Đ

07 tháng 10 2022 15:32

<p>192=2 mũ 6×3</p><p>144=2 mũ 4×3 mũ 2</p><p>- cả hai phép này đều có cơ số 3,2</p><p>- ta lấy 3 có số mũ bé là1, lấy 2 số mũ bé là 4nên ƯCLN=3×2 mũ 4=48.</p><p>Suy ra ƯCLN = 48</p>

192=2 mũ 6×3

144=2 mũ 4×3 mũ 2

- cả hai phép này đều có cơ số 3,2

- ta lấy 3 có số mũ bé là1, lấy 2 số mũ bé là 4nên ƯCLN=3×2 mũ 4=48.

Suy ra ƯCLN = 48

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận