Square root
VBT
Calculator
magnet

Duong N

02 tháng 12 2019 02:06

câu hỏi

tìm châu chấu ở đâu


1

1


Bang C

02 tháng 12 2019 12:27

ở những cánh đồng lúa và cánh đồng cỏ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong những hành vi dưới đây hành vi nào là mê tín dị đoan à đầu năm mọi người thường đến những nơi tôn nghiêm để cầu mong điều tốt lành bê đám cưới nào cũng vậy bắt buộc phải có lễ rước dâu C trước mỗi kỳ thi nam thường khẩn cầu để mong được kết quả tốt D5 là Dũng cũng cúng rằm tháng bẩy cúng cô hồn ê trước khi quyết định những vấn đề quan trọng của gia đình ông sáu thường gieo quẻ xem bói năm nào cũng vậy tối 30 tết nhà chị cúng giao thừa gờ trước khi đồng ý cho các con lấy vợ ông Tường xem tuổi con trâu có hợp với gia đình hay không hát đầu năm gia đình em thường có tổng xem tuổi người xông đất

17

Lihat jawaban (5)